მთავარი გვერდიჩვენ შესახებსად შევიძინოთფასდაკლებებივაკანსიებიდაგვიკავშირდით


ხელოვნება

პროზა

პოეზია

პოლიტოლოგია

საბავშვო

ესეისტიკა

ფილოსოფია

ეთიკის თეორია

სოციოლოგია

ისტორია

ფოლკლორისტიკა

ლიტერატურისმცოდ.

მემუარული

ცნობარები

ლექსიკონები

სახელმძღვანელოები
 

Website Hit Counters
Web Counters


კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება
გამომცემლობა ლოგოს პრესის ვებგვერდზე!

აქ შეგიძლიათ შეიტყოთ ძირითადი ინფორმაცია ჩვენ შესახებ და
გაეცნოთ ჩვენს გამოცემებს, სიახლეების შესატყობად კი გთხოვთ ეწვიოთ
ჩვენს ფეისბუქ-გვერდს – დააწკაპუნეთ ბანერზე მოთავსებულ ფეისბუქის ლოგოს.


ისტორია 7

ლოგოს პრესის ახალი სასკოლო სახელმძღვანელო

გრიფმინიჭებულია საქართველოს განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის სამინისტროს  მიერ 2019 წელს.

    
მოსწავლის წიგნი  მოსწავლის რვეული  მასწავლებლის წიგნი 

ავტორები: 
მზია სურგულაძე, გელა გამყრელიძე, ზურაბ კიკნაძე, ლელა პატარიძე,
ლაშა კერესელიძე, ნინო მინდაძე,  მანანა ქურთუბაძე, თამარ შალვაშვილი, 
ეკატერინე სუმბათაშვილი,  თამარ უზუნაშვილი

გამომცემელი და მთავარი რედაქტორი: 
ლაშა ბერაია


მოსწავლის წიგნის სრული ვერსია

(დააწკაპუნეთ სურათს და გაეცანით მოსწავლის წიგნს ონლაინ რეჟიმში)


მასწავლებლის წიგნი

მასწავლებლის წიგნი დაეხმარება პედაგოგებს იმ მიზნებს მიაღწიონ და იმ შედეგებზე გაიყვანონ მოსწავლეები, რომლებსაც მათგან ეროვნული სასწავლო გეგმა და ისტორიის წლიური პროგრამა ითხოვენ. გარდა ზოგადი მიმოხილვითი ნაწილისა და მეთოდური მითითებებისა, ჩვენი მასწავლებლის წიგნის უმნიშვნელოვანეს კომპონენტებს წარმოადგენს თავები "სასწავლო თემების დაგეგმვა" და "მასალები მინი-ლექციებისა და დამატებითი აქტივობებისთვის".

თავში "სასწავლო თემების დაგეგმვა" გამოყოფილია თემატური ბიჯები, რომლებიც მოიცავს მოსწავლის წიგნის ერთ ან რამდენიმე გაკვეთილს. თითოეული ბიჯით განსაზვრულია, რა კონკრეტულ მიზნებს აღწევს პედაგოგი და რომელ საკვანძო შეკითხვებზე უნდა შეძლონ პასუხის გაცემა მოსწავლეებმა ბიჯში გაერთიანებული გაკვეთილების გაცნობისა და მათში არსებული დავალებების შესრულების შემდეგ. აქვე მოცემულია დამატებითი რესურსები პედაგოგებისთვის, ასევე დამატებითი აქტივობები და დავალებები, რომლებიც არ არის განთავსებული მოსწავლის წიგნში. 

მასწავლებლის წიგნის ბოლო თავი "მასალები მინი-ლექციებისა და დამატებითი აქტივობებისთვის" წარმოადგენს საგაკვეთილო მასალების კრებულს. აქ წარმოდგენილია დამატებითი ტექსტები, წყაროები და სავარჯიშოები იმ ისტორიული მოვლენებისა და კულტურული ფენომენების შესახებ, რომლებიც მნიშვნელოვანი იყო საკაცობრიო ცივლიზაციის განვითარებისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ ეს მასალა ირიბად უკავშირდება სახელმძღვანელოს წლიური პროგრამით განსაზღვრულ კონკრეტულ მიზნებს, მის შესახებ მოსწავლეებთან საუბარი და საგაკვეთილო პროცესში ამ მასალების გამოყენება მნიშვნელოვანი იქნება მოსწავლეების თვალსაწიერის გაფართოებისთვის, განსაკუთრებით ცნობისმოყვარე მოსწავლეების ინტერესის დაკმაყოფილებისთვის. ამ მასალების სიას შეგიძლიათ გაეცნოთ მასწავლებლის წიგნის სარჩევში
(იხილეთ შესაბამისი თავი).


მასწავლებლის წიგნის სრული ვერსია

(დააწკაპუნეთ სურათს და ჩამოტვირთეთ)


ავტორი მზია სურგულაძე სახელმძღვანელოს შესახებროგორ მივიღოთ სასაჩუქრე ეგზემპლარები? 

პედაგოგების საყურადღებოდ! მოსწავლის წიგნისა და მოსწავლის რვეულის 2019 წლის სექტემბერში უსასყიდლოდ მისაღებად
გთხოვთ სკოლამ შეავსოს ქვემოთ მოცემული ცნობის ფორმა. 

სასაჩუქრე ეგზემპლარები სკოლის კათედრისთვის 
2019 წლის სექტემბრის პირველ ნახევარში გადაეცემა სკოლის წარმომადგენელს (მინდობილ პირს), რომლის სახელი და გვარიც მითითებული იქნება ცნობის ქვედა ნაწილში. ცნობა ხელმოწერითა და სკოლის ბეჭდით უნდა დაამოწმოს
სკოლის დირექტორმა.

ცნობა სკოლიდან ისტორიის პედაგოგების შესახებ,
რომლებიც 2019-2020 სასწავლო წლებში
ასწავლიან ისტორიას მე-7 კლასში

(დააწკაპუნეთ სურათს და ჩამოტვირთეთ ცნობის ფორმა)მასწავლებლის წიგნის სრული ვერსია

(დააწკაპუნეთ და ჩამოტვირთეთ)


მოსწავლის რვეულის სანიმუშო გვერდები

(დააწკაპუნეთ და ჩამოტვირთეთ)


ძვირფასო პედაგოგებო, იმედი გვაქვს ნაყოფიერად წარმართავთ სასწავლო პროცესს ლოგოს პრესის მე-7 კლასის ისტორიის სახელმძღვანელოთი. 
წარმატებას გისურვებთ!


სასაჩუქრე ეგზემპლარების 2019 წლის სექტემბერში მისაღებად
გთხოვთ შეავსოთ ქვემოთ მოცემული ცნობის ფორმა.

ცნობა სკოლიდან ისტორიის პედაგოგების შესახებ,
რომლებიც 2019-2020 სასწავლო წლებში
ასწავლიან ისტორიას მე-7 კლასში

(დააწკაპუნეთ და ჩამოტვირთეთ ცნობის ფორმა)დამატებითი შეკითხვების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით:

ელფოსტა info@logospress.ge

ტელ. 555 720 820‬