სახელმძღვანელოების ჩვენი საქართველო, მე-5 კლასი, ისტორია, მე-8 კლასი და გეოგრაფია, მე-8 კლასი,  სავარჯიშოების კრებულების პასუხების მისაღებად, გთხოვთ,  ჩამოტვირთთ პედაგოგის ანკეტა, შავსთ და გამოგვიგზავნთ მისამრთზე: t.tevdorashvili@logospress.ge სავარჯიშოების პასუხებს მიიღებთ არაუგვიანეს მეორე დღისა.

 

ჩამოტვირთვა პედაგოგის ანკეტა სავარჯიშოების კრებულების პასუხების მისაღებად