ლოგოს პრესის ახალი სერია:

ლოგოტიპი

სერია ლოგოტიპი გულისხმობს თანამედროვე ქართველი ავტორების ლიტერატურული ნაწარმოებებისა და მხატვრული ლიტერატურის შესახებ კვლევითი ნაშრომების გამოცემას სპონსორების მხარდაჭერით. სპონსორის ლოგოტიპი ან საპრომოციო გამოსახულება თავსდება გამოცემის გარეკანზე. გამოსაცემი ნაწარმოებები შეირჩევა გამომცემლობის მიერ დადგენილი კრიტერიუმების საფუძველზე.

 

სერია ლოგოტიპის პირველი წიგნია
რატი რატიანის მოთხრობების კრებული შიშველი მეფე.